Error
 • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

O projekte

Malebný vinohradnícky kraj dolnej Nitry ponúka ideálne podmienky pre cykloturistiku. Kombináciou týchto dvoch fenoménov chceme poskytnúť aktívnym i príležitostným cyklistom možnosť spoznať náš kraj. Po absolvovaní 50 km na bicykli prednostne po poľných cestách hlavne cez vinohrady obcí nášho regiónu bude pripravené vyhodnotenie spojené s ochutnávkou produktov miestnej gastronómie a vinárstva pri tónoch cimbalovej muziky.

 • Termín: 29.08.2017 10:30
 • Štart: VINOMA - Veľký Cetín
 • Dopravný prostriedok: Bicykel

 

------------------->>>Registrácia <<<--------------------

 

 

Východisková situácia a zdôvodnenie projektu:

Chýbajúca generácia mladých vinohradníkov za posledných 20 rokov je badateľná v našich vinohradoch. Založením tradície týchto pretekov chceme vinohradnícku tradíciu oživiť a nadviazať na partnerský projekt z okolia Znojma (južná Morava) www.vinarska50.cz, kde sa 27.06.2015 uskutočnil už 16. ročník a počet registrovaných súťažiacich pre všetky vekové kategórie bez rozdielu pohlavia musel byť obmedzený na 1500.

Čo je cieľom projektu?

Touto športovo-kultúrnou akciou chceme prinavrátiť život do našich viníc. Chceme poskytnúť zdravú alternatívu trávenia voľného času pre návštevníkov nášho kraja, oboznámiť ich s históriou i súčasnosťou vinohradníckej tradície ako i ponúknuť produkty regionálnej gastronómie.

Komu je projekt určený?

 • Cykloturisti z blízkeho okolia.
 • Partnerské obce zo Slovenska, Maďarska, Moravy, Čiech a Rakúska.
 • V prvom ročníku počítame s účasťou 30-50 závodníkov a ďalších 300 nesúťažiacich návštevníkov, ktorí ich budú povzbudzovať pozdĺž trate.
 • Partneri z nadácii, ktorí nás podporia :-)

Plánované aktivity:

 • Vyčistenie 50 km cyklistických trás od odpadkov a náletových drevín v prostredí našich vinohradov.
 • Zviditeľnenie vinohradníckeho regiónu, ktorý je doložený od stredoveku.
 • Prilákanie turistov do nášho regiónu.