Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Náučný chodník

Myšlienka náučného chodníka vznikala dlhšiu dobu a postupne dozrievala do dnešnej podoby. Základným zámerom je sprístupniť našu obec pre cyklo/turistov. Do nášho chotára nezasahuje síce žiadna chránená krajinná oblasť, napriek tomu má čo ponúknúť. Snažili sme sa skĺbiť históriu rôznych remesiel s prírodnými danosťami nášho kraja. Sme presvedčení, že tento mix bude lákadlom tak pre našich obyvateľov ale hlavne pre pocestných z blízkeho a vzdialeného okolia.

Čoraz viac obyvateľov miest sa snaží tráviť voľný čas aktívne. Rovinatý terén pozdĺž rieky Nitry je prirodzene zvlnený miernymi pahorkami, ktoré ponúkajú jedinečné panorámy. Blízkosť krajského mesta Nitra a rovnaká vzdialenosť od Vrábľov vytvára ideálny cieľ pre cykloturistov.

Jednotlivé panely sú venované nasledujúcim témam:

Pri každom paneli je vysadená oskoruša ako symbol vinohradníckej tradície našej obce a symbol trvalých hodnôt vzhľadom na vek, ktorý oskoruše dosahujú (zvyčajne do 300 rokov).

Grantový partner: