Po troch úspešných ročníkoch sme zostali verní našej trase. Štartovali sme 29.08.2017 10:30 vo Veľkom Cetíne v areáli VINOMA, smer Golianovo, Janikovce okolo dubu, následne cez panelky do Krškán - Bita. Prvé zastavenie bolo u vinára p. Andela. Následne presun do  Vinodolu na vinodolské vinice. Cesta späť do VINOMA. Tentokrát s ľudovou Veselou Muzikou. Vydarená akcia. :-)

 

Fotogaléria

Vidíme sa o rok, 01.09.2018 :-)